Online Kataloglar
  • Firmamızı Satış Sonrası hizmetlerini, hizmet ettiğimiz bölgelerde lider duruma getirmek.
  • Koşulsuz olarak müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Yasal kurallar ve yönetmeliklere uymak.
  • Çalışanlarımızın da sürekli gelişimini hedeflemek ve onları gelişimini sürekli hale getirmek.
  • Tüm hizmet noktalarımızdaki kalite standartlarının sürekli ölçümlenip gelişim alanlarının belirlenmesi
  • Yetkili Satıcılarımızdaki kapasitelerin gözden geçirilip daha verimli çalışmaya imkân sağlayacak ortam ve işgücü düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir.
YUKARI